+ KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 1

     Denso             Canon        Sumitomo-heavy

    Fcc        Panasonic

+ KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 2 (HƯNG YÊN)

   Mushashi     Shindengen           Keihin

     Hamaden-vn

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

     logo

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI

     kyoei       Fujico

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP BỈNH XUYÊN (VĨNH PHÚC)

     Piaggio

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP VSIP (BẮC NINH)

     Foster

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN (BẮC NINH)

     Sumitomo-Electric

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN 2 (HÀ NAM)

     Honda-lock     T-rad

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA (HẢI PHÒNG) 

     Toyoda-Gosei

 

+ KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG

      Goshi-TL

 

+ OTHER

    Alstom      Nissin                ...