Gia công đồ gá, chi tiết

gia-cong-chi-tiet

Áp dụng công nghệ gia công tiên tiến nhằm gia tăng giá trị trong từng sản phẩm gia công.