No

Machine Type

Q'ty

Processing capacity

1

CNC MILLING (MITSUBISHI,DMG-MORI…)

9

500 X 1200 X450 (0.002)

2

MILLING (OKUMA,HOWA,…)

4

350 X 750 X300 (0.005)

3

CNC LATHER (HITACHI,SEIKI)

1

φ350 X L500(0.002)

4

LATHER (OKUMA, KYOSEIKI)

2

φ350 X L850(0.005)

5

SURFACE GRINDER (HITACHI)

1

400 X 800 (0.001)

6

EXTERNAL GRINDER (MINAKUCHI)

1

400 X 800 (0.001)

7

CNC WIRE CUT (MAKINO, GOLDSUN)

2

500 X 800 (0.002)

8

DRILL MACHINE

2

-

9

COORDINATE MEASURING MACHINE

1

500x400x400

 

Một số hình ảnh máy gia công:

IMG 1995

 Coordinate  Measuring Machine

CNC LATHER

CNC-Lather 

WIRECUT MAKIO

WireCut Makino 

MITSUBTSHI

Mitsubichi

OKK

OKK 

OKUMA

 Okuma 

Bài viết liên quan