Hotline
Email

Desktop Robots

Janome cung cấp một số loại mô hình, tất cả độ chính xác cao, thân thiện với người dùng, với khả năng ứng dụng phong phú và phạm vi di chuyển rộng để tăng đáng kể năng suất của bạn.

JR3000 Series

Dispensing with Camera Specifications

Depaneling Robot

Heavy Duty Robot

JR2000N Series

JR2000NE Series

JR2000NERT Series Depaneling Robot

JR-V2000 Series

 

Sản phẩm khác

Tin nổi bật

Dây truyền lắp ráp tự động

23/04/2018

 
top