Hotline
Email

Gradient Lens

Sản phẩm Gradients Lens Corporation® chủ yếu là các công cụ quang học và quang học chính xác. Công nghệ ống kính gradient chỉ số endoGRINS® được cấp bằng sáng chế được tích hợp vào dòng độc quyền của Hawkeye® Precision Borescopes.

Tin nổi bật

Dây truyền lắp ráp tự động

23/04/2018

 
top