Hotline
Email

Hệ thống thị giác In-Sight 5705 Series

Hệ thống thị giác In-Sight 5705 mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng của hệ thống thị giác độc lập. Với công cụ thị giác tối ưu PatMax RedLine hỗ trợ khớp hình nhanh cùng công cụ giao tiếp Gigabit Ethernet, In-Sight 5705 là hệ thống thị giác 5 megapixel tốc độ nhanh nhất có khả năng kiểm tra màu sắc.

Hệ thống thị giác in-sight 5705 series

▪▪ Bộ các công cụ tầm nhìn hiệu năng cao để kiểm tra, phát
hiện khiếm khuyết, hướng dẫn hướng, điều chỉnh vị trí và đo lường trong các ứng dụng.
▪▪ Giao diện trực quan EasyBuilder giúp bạn dễ dàng thiết lập và triển khai ngay cả đối với những ứng dụng thách thức nhất.
▪▪ Bảng tính trực quan với phần diễn giải cho phép người dùng nâng cao cài đặt ứng dụng và tùy chỉnh cấu hình công cụ thị giác.
▪▪ Bộ lọc màu thực, ID màu và công cụ trích xuất màu cho kết quả kiểm tra màu sắc đáng tin cậy.

Đặc tính kỹ thuật
Sản phẩm 5705 5705C 5604 5603 5600
Độ phân giải 2248 x 2048 2248 x 2048 1K line scan 1600 x 1200 640 x 480
Tỷ lệ  khung hình 16 fps 14 fps 44K lines 16 fps 60 fps
Đánh giá tốc độ Cao Cao Cao Cao Cao
Công cụ Điểm màu, Cạnh, phát hiện khiếm khuyết, His- togram, Mã vạch, Bộ lọc, Kiểm tra cạnh, Nhận dạng ký tự OCR / OCV, Mẫu ký hiệu, PatMax, PatMax RedLine, Hình học, hiệu chuẩn và Màu sắc (chỉ có ở 5705C). Điểm màu, Cạnh, phát hiện khiếm khuyết, Histogram, Mã vạch, Bộ lọc, Kiểm tra cạnh, Nhận dạng ký tự  OCR / OCV, Mẫu ký hiệu, PatMax, PatMax RedLine, Hình học và Hiệu chuẩn
Software Interface Bảng tính In-Sight Explorer và giao diện EasyBuilder Interface n/a

Sản phẩm khác

Tin nổi bật

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Sales) 2021

01/03/2021

top