Hotline
Email

Thiết kế, chế tạo chi tiết máy

Chi tiết máy là những bộ phận nhỏ lẻ, lắp ráp lại với nhau thành hệ thống máy móc hoàn chỉnh. Để máy móc hoạt động chuẩn xác thì những chi tiết máy cũng phải đạt độ chính xác cao nhất.

Tin nổi bật

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Sales) 2021

01/03/2021

top