Hotline
Email

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên Bán hàng kỹ thuật tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội - Hải Phòng 23/05/2018 30/06/2018
Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm 23/05/2018 31/07/2018
Thợ Hàn 23/05/2018 31/07/2018
Tuyển nhân viên thiết kế cơ khí tháng 5 23/05/2018 30/06/2018
Nhân viên phòng đào tạo 23/05/2018 31/07/2018
Nhân viên IT 23/05/2018 31/07/2018
Nhân viên Vận hành máy tháng 5 năm 2018 02/05/2018 30/06/2018

Tin nổi bật

Dây truyền lắp ráp tự động

23/04/2018

 
top